Prioriteringer og standarder i veivedlikeholdet

Kommunen ønsker å gi noen standarder for hvordan brøytingen skal se ut etter endt brøyting. Men av og til så må en vente siden vi har enkelte veger vi prioriterer foran andre.

Dette er standardene som kommunen gir

Ved ekstreme tilfeller, kan og vil det ta lengre tid å komme gjennom brøyterodene etter standardene.

 • Vegen skal brøytes i full bredde.
 • Alle kryss skal ryddes ved gjennombrøyting.
 • Snø skal ikke plasseres som hinder for fri sikt, tilkomster til EL-installasjoner og kommunale VA-anlegg

Salting

Salting vil i hovedsak kun gjelde kritisk bratte eller trafikkfarlige partier i det som kalles område nord. Det er kommunens egne ansatt som salter i disse områdene.

Slik er prioriteringene til kommunen

 1. Gang-og sykkelveger / fortau / skoleveg
  (skal være åpen mellom 06.00 og 22.00)
 2. Hovedveger og kryss
 3. Nødetater: Brannstasjoner, ambulanse Åkra
 4. Skoler, barnehager, sykehjem, bu – og behandlingsheimer, legesentre
 5. Boliggater og p-plasser
 6. Kollektivtraseer
 7. Kirke- og kirkegårdsparkeringer
 8. Eventuelt annet (Forbehold om ekstra arbeid)