Hvem vedlikeholder hvilken vei?

Kommunen har ikke ansvar for alle veiene i kommunen. Vi har forskjellige typer veger med forskjellige ansvarlige.

Vi har følgende typer veier:

  • private
  • kommunale
  • fylkeskommunale
  • statlige

Tilbakemeldinger på veivedlikeholdet på veien, som brøyting og strøing, må gis til veieier. For offentlige veier må en huske å skille mellom hva kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet har ansvar for.

Kommunal eller privat vei?

Kommunale veier

Karmøy kommune har ansvaret for brøyting på kommunale veier. Kommunen har innleide entreprenører som vil stå for brøytingen i områdene på fastlands-Karmøy, Torvastad og Skudeneshavn. Kommunens egne ansatte vil fortsatt brøyte midt-og sør-Karmøy som omfatter Kopervik, Vea, Sevland, Åkra, Ådland, Håvik og Kvalavåg.

Private veier

Brøyting på private veier må brukerne av veien selv stå for, gjennom private brøyteavtaler.

Det er viktig at innbyggere som har behov for hjemmehjelp og som bor til en privat vei, selv sørger for å få avtale med private aktører om eventuell brøyting av vei og innkjørsel.

Hvilke veier er kommunale?

Det er spesielt viktig at du sjekker om din vei er med i våre roder. Det gjelder spesielt de som har behov for hjemmehjelp. I kartet under kan du se hvilke veier som kommunen har ansvar for.

Hvis veien ikke er merket er den å anse som en privat vei. Private veier blir ikke brøytet av kommunen. 
Det kan derimot være feil på kartet.  Mener du din veg skulle vært kommunal, kan du melde fra til post@karmoy.kommune.no slik at vi kan kan ta en ny sjekk.

Europa- og riksveger

Her er det Statens vegvesen som har ansvar for vedlikeholdet. Meldinger om manglende vedlikehold på dette veinettet må meldes på tlf. 175 (tast 1 for veg- og trafikkmeldinger).

Hvis du vil vite mer om vintervedlikehold hos vegvesenet kan du ser her.

Fylkesveger

Her er det fylkeskommunen som har ansvar for vedlikeholdet. Meldinger om manglende vedlikehold på dette veinettet må meldes gjennom deres kanaler. 

Hvis du vil vite mer om vedlikeholdet deres kan du lese mer her