Hva kan du hjelpe til med på veivedlikeholdet?

Kommunen må ha hjelp til å utføre sitt vedlikehold samtidig som du har noe ansvar selv.

Hva kan du hjelpe med?

  • At bilen din ikke står parkert langs vegen som hinder for brøytemannskapene. Da må kjøretøyene flyttes.
  • Fjern vegetasjon på egen grunn som går utover vegen eller fortauet og som hindrer brøyting. Det skal være 4,6 meter under greinene på trær også når det er snø.
  • Hekker, gjerder og lignende må være plassert i tilstrekkelig avstand fra vegen, og skal dimensjoneres for å tåle påkjenninga de blir utsatt for. Skader på installasjoner som ikke tilfredsstiller disse kravene blir ikke erstattet.

Hva er ditt ansvar?

  • Har du avkjørsel er det ditt ansvar å fjerne brøytekanten der. Klarer du ikke dette selv, må du få noen til å hjelpe deg.
  • I henhold til politivedtektene skal huseiere i tettstedene Kopervik og Skudeneshavn holde fortauet fremkommelig. Både ved rydding av snø eller strøing. Det skal også sikres at snø og is fra hustakene ikke setter ferdsel i fare. Sett opp avvisere og rydd taket snarest. Kan du ikke gjøre det selv, må du leie inn noen til å gjøre det. 
    Politivedtektene finner du her.
  • Plassering av gjenstander langs vegkanten som kan skade utstyr, brøytemannskap eller andre ved påkjørsel er farlig og ulovlig, og du kan risikere erstatningskrav.
  • Private huseiere kan ha gjort private avtaler, så det kan være flere brøytere i området som ikke har ansvar for gata di.