Slik leser du av vannmåleren

Karmøy kommune benytter fortrinnsvis SMS for innhenting av din vannmålerstand. To ganger i året får du tilsendt en SMS, som du må besvare med korrekt måleravlesning.

På denne siden finner du veiledning til hvordan du leser av din vannmåler på SMS, og via nettleser.

SMS avlesning - Den kjappeste og enkleste metoden

 1. Kommunen sender deg en SMS (fra et “merkelig” telefonnummer).
 2. Kontroller at vannmålernummer i SMS stemmer med ditt målernummer.
  OBS: Eldre målere er registrert i kommunens system med kun de siste sifrene som står på måleren, og vil derfor avvike fra målernummer i SMS, dette er normalt. Stemmer ikke de siste sifrene? Meld fra til avgiftskontoret.
 3. Les av vannmåleren og send inn målerstanden som svar på tilsendt SMS.
  - Ikke ta med røde tall Illustrasjon: Disse tallene må du lese av på vannmåleren din - Klikk for stort bilde
  - Ikke ta med tall bak komma
  - Ingen bokstaver i meldingen
  - For vannmåler vist på bildet under, er korrekt svar på SMS: 30030
Illustrasjon av en vannmåler med tallene 3, 0, 0, 3, 0, 4, 8, og 7. - Klikk for stort bilde

Slik kan det se ut på din mobiltelefon når du sender inn avlesning med SMS

Illustrasjon av SMS med veiledning til hvordan du svarer på SMS for å lese av din målerstand på vannmåleren - Klikk for stort bilde

Internettavlesning - www.lesav.no

For at du skal kunne melde inn din vannmålerstand via nettleser, er det nødvendig med et avlesningskort.
Avlesningskort blir sendt ut:

 • Dersom du har bedt om det.
 • Dersom du ikke har sendt inn avlesning via SMS.
 • Dersom du ikke har mottatt SMS varsel.

Du leser av vannmåleren på www.leseav.no.