Kart over vann- og avløpsanlegg

Lurer du på hvor vann- og avløpsledningene befinner seg på din eiendom?
Nedenfor gir vi deg svar på hvordan du selv kan finne ut hvor vann- og avløpsledningene ligger.

Bildet viser en ansatt i Karmøy kommune som jobber i kartapplikasjoner - Klikk for stort bilde

Her finner du kart over vann- og avløpsledningene

Private vann- og avløpsledninger

Dine private vann- og avløpsledninger er i mange tilfeller inntegnet på rørleggermeldinger.
Kommunen har et digitalt byggesaksarkiv som inneholder rørleggermeldinger for de aller fleste eiendommene i Karmøy kommune, men det finnes fortsatt en del eldre boliger hvor kommunen ikke har mottatt denne type dokumentasjon. 

I arkivet kan du søke opp din eiendom og se om du finner rørleggermeldinger som har blitt sendt inn til kommunen i forbindelse med tidligere arbeider på ditt vann- og avløpsanlegg. Arkivet inneholder rørleggermeldinger for perioden 1965-2020. Ønsker du å få tak i dokumentasjon fra årene etter 2020 må du ta kontakt med innbyggerkontakten.

Søk i kommunens digitale byggesaksarkiv

Kommunale vann- og avløpsledninger

Kommunale vann- og avløpsledninger har kommunen god oversikt over, og er inntegnet i kommunens kartsystem.

Kommunen tilbyr selvbetjent bestilling av situasjonskart med kommunale vann- og avløpsledinger påtegnet, denne tjenesten gir deg rask levering av kart hele døgnet.

Bestill situasjonskart på E-torg

Det er også mulig å kontakte innbyggerkontakten for å få utlevert kart over vann- og avløpsanlegg på din eiendom.  Du må regne med at det kan ta litt tid før du får tilsendt kartet når du bestiller direkte fra kommunen. Kontaktinformasjon til innbyggerkontakten finner du lengre ned på siden.

Kan du stole på kartet?

I senere tid har det blitt vanlig å måle inn vann- og avløpsledninger med GPS. Dette var ikke like vanlig før i tiden, og en del av den informasjonen vi har i kart og på rørleggermeldinger kan derfor være unøyaktig, og kan til tider inneholde store avvik i forhold til virkeligheten.
Derfor er det viktig at du uansett er forsiktig hvis du skal grave eller bygge noe på eiendommen din.