Planer for din eiendom og i ditt nærmiljø

Ingen kan bygge hvor de vil uten å sjekke planer som er vedtatt for ditt nærmiljø. Du må sjekke hva som er tillatt og ikke. Først av alt er det viktig å vite hva din tomt/eiendom er regulert som, deretter kan du søke om å få endret eksisterende reguleringsplan via profesjonelle utbyggere/aktører om planverket sier noe annet enn du ønsker. Det er til syvende og sist politikerne som vedtar eventuelle endringer i reguleringsplan. Du får nyttige informasjon her.

Lurer hva din eiendom er regulert eller avsatt til? Altså, hvilke føringer gjelder for hva du kan gjøre på din eiendom.

I planregisteret et kan du finne ønsket plan.

Eneste du gjøre rer å søke på adresse eller plannummer hvis du kjenner det. Da får du opp plankart og relevante dokumenter som gjelder for den planen.

Se her hvilke arealplaner som er til oppstart, høring eller er godkjent

Skal du bygge bod, garasje, terrasse eller levegg kan du lese her hva som er tillatt å bygge uten å søke.

Bor du i et område som er merket LNF, det vil si landbruk, naturvern og friluftsområde, kan dette kun endres ved innspill til kommuneplan. Den revideres normalt hvert 4. år og den legges ut på høring hvor du kan gi innspill.