Krav til utleie av hybler

Boligdugnaden.no – offentlig veildning til privatpersoner som skal leie ut

For å gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut bolig, lanserer vi i dag nettsiden boligdugnaden.no. Nettsiden er utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Boligdugnaden skal bidra til flere utleieboliger

Krigen i Ukraina gjøre at det kommer mange flyktninger til Norge. Det store behovet for leieboliger rammer ikke bare flyktningene, men også studenter og andre som ønsker seg inn på leiemarkedet. I mange kommuner er utleiemarkedet i ferd med å bli svært utfordrende, med færre tilgjengelige leieboliger enn tidligere. Målet med Boligdugnaden.no er å få flere til å leie ut ledige leiligheter, hus og rom. På nettsiden har vi samlet informasjon om hvordan gå fram for å leie ut.

Nettsiden vil kunne avlaste kommunene

Boligdugnaden.no formidler informasjon slik at boligeiere blir i stand til å gjøre en egenvurdering av det de vil leie ut, før de legger ut boligen til leie. På nettsiden kan de:

  1. Finne ut om deres hus, leilighet eller rom kan leies ut lovlig.
  2. Lese råd og anbefalinger om hva de bør gjøre og ta stilling til før de leier ut.
  3. Få tips til hvordan de kan finne en leieboer, for eksempel gjennom kommunen sin.

Flere trygge utleieboliger

Som en del av boligdugnaden oppfordrer vi alle kommuner til å etablere et tett samarbeid mellom flyktningkontoret og byggesaksavdelingen. Med gode rutiner og et tett samarbeid mellom avdelingene, vil vi få flere trygge utleieboliger.

Besøk boligdugnaden.no her