Jeg ønsker å få seksjonert bygget mitt

En seksjonering er søknad om å dele opp et større bygg i flere enheter. Flere personer kan ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningen. Det er vanlig å seksjonere når store bygninger har flere leiligheter, og eventuelt kontorer eller butikklokaler.

Søke om å få seksjonert bygget

Når du skal seksjonere en eiendom må du fylle ut en seksjoneringssøknad.

Skjema og veiledning om utfylling av søknaden finner du på kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Hva må du betale for å få seksjonert bygget ditt?

§5.2 Gebyr etter eierseksjonsloven § 15
Tjeneste Pris
Eierseksjonering
1-8 seksjoner 8.000
Fra 9 seksjoner og mer, tillegg per ny seksjon 730
Oppheve seksjoner 4.680
Befaring 2.490
Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvending ved behandling av saken. 2.500
For oppmåling av uteareal til eierseksjon gjelder regulativets pkt vedrørende oppmåling av uteareal på eierseksjoner

Hva skjer videre?

Kommunen så behandler seksjoneringssaken og fører seksjoneringen i matrikkelen. Kommunen sender deretter melding til tinglysing, og hvert seksjonsnummer får opprettet sitt eget grunnboksblad.

Jeg har spørsmål om prosessen eller skjema

Problemer med skjema?

Blir du stående fast er du velkommen til å kontakte kommunen for ytterligere veiledning om utfylling av skjemaet og hvilke dokumenter som skal ligge ved.

Spørsmål om prosessen?

Hvis du har spørsmål om eierseksjonsloven eller om fremgangsmåten i en bestemt seksjoneringssak må du ta kontakt med kommunen. Det er kommunen som er seksjoneringsmyndighet, og det er kommunen som beslutter om vilkårene for seksjoneringen eller reseksjoneringen kan gjennomføres.

Spørsmål om tinglysning?

Kartverket behandler seksjoneringssaker for tinglysing og gir kun veiledning om spørsmål som gjelder tinglysing.

Bestill tid med en saksbehandler på kart og oppmåling

Du kan også avtale et møte med saksbehandlerne via kommunens bookingsystem. Saksbehandlerne er fordelt etter gårdsnummer. Finn din saksbehandler og velg tid. 

Bestill møte her

Ønsker du å vite mer?

Les mer om seksjonering på kartverket sine nettsider.