Vellykket reparasjon av komplisert vannbrudd

Rett før helga kunne kommunen avslutte reparasjonen av et komplisert vannbrudd i Nordre Visnesvantn som for bare få uker siden kunne ført til at flyplassen måtte stenge. 

Oversiktsbilde - Klikk for stort bilde

17. oktober oppsto det en akutt situasjon med et brudd på vannledningen som går gjennom Nordre Visnesvatn. Denne ledningen forsyner hele Visnes med vann, og den leverer også vann til flyplassen på Helganes. Bruddet forårsaket derfor utfordringer med å levere vann til flyplassen, og i verste fall ville den måtte stenge.

Takket være rask og iherdig innsats fra kommunens sektor for vann, avløp og renovasjon, deres entreprenør, Haugaland brann- og redning, Sivilforsvaret og flyplassen selv, slapp en unna det verst tenkelige scenarioet. Det ble iverksatt flere aksjoner for å unngå nedstengning av flyplassen. En av dem var å etablere provisorisk nødvann fra Isgardsvatnet med tanke på slukkevann til flyplassen, om det skulle bli behov for det.

Innbyggere og flyplass ble bedt om å begrense forbruket så mye som mulig, og grunneiere i området var forståelsesfulle, og hjalp til slik at jobben kunne gå så smertefritt som mulig. 

Jobben ute i marka startet dagen etter, men det var utstyr og materiell som det tok noe tid å skaffe. Det måtte søkes om å legges helt ny ledning gjennom hele vannet, og Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren var veldig behjelpelige med nødvendige hastesøknader. 

Driftsingeniør Elin Therese Storesund roser de som var på vakt når dette skjedde, som raskt fikk etablert en alternativ vannforsyning til husstander og flyplass. Entreprenør Vassbakk & Stol hev seg rundt, og fikk folk på plass som satte i gang det omfattende arbeidet med å sveise 500 meter ny ledning gjennom vannet. Hun er veldig imponert over innsatsen fra egne folk i VAR, involverte grunneiere og alle andre som bidro både kveld og helg for å få utbedret skaden snarest mulig. 

Driftsingeniør Elin Therese Storesund  - Klikk for stort bildeDriftsingeniør Elin Therese Storesund er veldig godt fornøyd både med resultatet av arbeidet og gjennomføringshastigheten.
Representant for entreprenøren Vassbakk & Stol - Klikk for stort bildeIngvar Karlsen i sektor vann, avløp og renovasjon i Karmøy kommune var før helga i gang med å sluttføre reparasjonsarbeidene.
Oversiktsbilde - Klikk for stort bilde
Den nye 500 meter lange vannledningen var på plass og skulle senkes i Nordre Visnesvatn. - Klikk for stort bildeDen nye 500 meter lange vannledningen var på plass og skulle senkes i Nordre Visnesvatn.

Meld deg på nyhetsbrev

Nyheter og informasjon om kommunens tilbud 
og aktiviteter, rett i din innboks.