Lærling i Karmøy kommune?

Karmøy kommune har lærlinger innenfor helsearbeiderfaget, ernæringskokkfaget, barn- og ungdomsarbeiderfaget, service- og administrasjonsfaget, renholdsoperatørfaget, IKT- driftsfaget, gjenvinningsfaget, byggdrifterfaget, anleggsgartnerfaget.

 

 

Søk to-årig lærlingplass i Karmøy kommune: 

Vil du bli lærling i helsearbeiderfaget? 

Helsefagarbeider som har det gøy på jobb - Klikk for stort bilde

 

Stillinger: 25

Les mer
 

Vil du bli lærling i IT-driftsfaget? 

Datatekniker i arbeid - Klikk for stort bilde

 

Stillinger: 1

Les mer
 

Vil du bli lærling i barn- og ungdomsarbeiderfaget?

Barn som leker i klatrestativ - Klikk for stort bilde

 

Stillinger: 15

Les mer


 

Vil du bli lærling i byggdrifterfaget? 

Jente som er klaedd i arbeidstøy og hjelm - Klikk for stort bilde

 

Stillinger: 1

Les mer
 

Vil du bli lærling i renholdsoperatørfaget? 

Renholdere i arbeid i en gymsal - Klikk for stort bilde

 

Stillinger: 1

Les mer
 

Vil du bli lærling i ernæringskokkfaget? 

Kokk som står i et kjøkken - Klikk for stort bilde

 

Stillinger: 2

Les mer
 

 

Lærlingordningen i Karmøy skal tilby læreplasser til å kvalifisere elever fra videregående skole til et fag- og svennebrev. Dette gjøres innenfor fag som det til en hver tid vil være behov for i kommunen og som en kan gi opplæring i.

Karmøy kommune har for tiden en godkjent ramme for inntak av 42-43 lærlinger pr. år, hvorav 3-4 plasser settes av til lærlinger med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Dersom det ikke er søkere for særskilt tilrettelagt opplæring, vil plassene kunne benyttes til ordinære læreplasser.
Ordinær læretid for lærlingene er på 2 år, dette tilsvarer inntil 84-86 lærlinger i kommunale virksomheter til en hver tid.

 

Veiledning

Lærlingen har i hovedsak samme rettigheter og plikter som de andre ansatte. Forskjellen er at lærlingene har rett på veiledning i tråd med læreplanen.

Lærlingen har oppnevnt veileder som har det faglige ansvaret for lærlingen. Veileder skal veilede lærlingen i tråd med læreplanen.

Beregning av læretid og lønn

Hovedregelen er at læretiden er totalt to år, og at lærlingen arbeider i 100% stilling, dvs. 37,5 t/u, 7,5 t. hver ukedag.

Lærlingene avlønnes slik i forhold til begynnerlønn som fagarbeider:

  1. lærehalvår 30% av fagarbeiderlønn
  2. lærehalvår 40% av fagarbeiderlønn
  3. lærehalvår 50% av fagarbeiderlønn
  4. lærehalvår 80% av fagarbeiderlønn

For lærlinger som er i lære i to år gjelder at av de to årene lærlingen er i kommunen er et år verdiskaping. Første halvår regnes 30%, dvs. 11,25 t/u, som verdiskaping, andre halvår regnes 40% (15 t/u), tredje halvår 50% (18,75 t/u), og fjerde halvår 80% (30 t/u). Dette samsvarer med lønnen lærlingen får i 100% stilling. Stillingen omfattes ikke av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning.

Læreplanen finner dere på Utdanningsdirektoratet

I tillegg handler kapittel 4 i opplæringsloven om lærlingeordningen. Utdrag av opplæringsloven finner du her.

 

Nyttige lenker

Følge opp lærling i bedrift

Vurdering

Ta fagprøve

Skattekort

Lånekassen