Byggestart for Vormedal Idrettshall

Velkommen til digitalt informasjonsmøte torsdag den 17.06.21 kl 17.30-18.30

Nå er kontrakt signert med GL prosjektservice for bygging av ny og flott idrettshall på Vormedal. Hallen skal ligge like ved Vormedal ungdomsskole og være klar til bruk i august neste år. Allerede i juni starter gravearbeidene om alt går etter planen.

Karmøy kommune og GL prosjektservice ønsker nå å invitere til informasjonsmøte i forbindelse med prosjektet. Formålet med møtet er å informere om prosjektets omfang, fremdrift og eventuelle tiltak som kan påvirke nabolag, skole og barnehage i nærheten under prosjektets gang.  Du er hjertelig velkommen!

Tidspunkt: 17.06.21 kl 17.30-18.30

På grunn av pandemien vil møtet bli avholdt på Teams. Meld deg på via knappen over og du vil få tilsendt lenke til møtet på e-post.

Agenda

  • Presentasjon av prosjektet. Gjennomgang av omfang og fremdrift.
    Planløsning, kunstgressbane, hoppegrop m.m.
  • Lokale idretssforeninger presenter sitt tilbud og sin involvering – Trond Krogsæter m.fl.
  • Rektor for ungdomskolen, Linda Merete Strand, sier noen ord
  • GL Prosjektservice presenterer HMS- og trafikkavviklingsplan og eventuelle tiltak som kan berøre naboer, skoleelever og barnehagebarn.

Karmøy kommune investerer nærmere 60 millioner kroner i det som blir en topp moderne idrettshall med plass til 200 tilskuere på tribunen. Hallen blir bygget på grusbanen sør for dagens skole og vil ha turveier utenfor døra og en barnehage som nabo.

Herlig boltreplass

Idrettshallen skal inneholde idrettsfunksjoner som håndball, badminton, volleyball, basketball og innebandy. I tillegg er det garderober, møterom, kiosk, vestibyle, renholdsrom, flere lager og rom for tekniske støttefunksjoner i hallen. Idrettshallen er romslig med sine ca 2225 kvadratmeter og en spilleflate på 25 x 48,4 meter

Utendørs er det planer om både kunstgressbane og en hoppegrop. I tillegg skal det lages sykkelparkering og drop on-/off-sone langs Steinhaugvegen for de som skal benytte seg av hallen. Det vil også bli tilrettelagt med turstier for å få en enkel tilkomst til hallen fra alle sider.

Mange brukere

Den nye hallen skal i hovedsak benyttes av ungdomsskolen og barnehagen på dagtid. Forskjellige idrettslag og foreninger vil benytte hallen på ettermddag, kveld og i helgene. Hallen skal være universelt utformet slik at alle har muligheten til å delta i aktiviteter