Vinnerne av Karmøy kommunes miljøpris

Karmøy kommune deler i år ut miljøprisen for første gang, og har bestemt at miljøprisen skal deles mellom to av våre flinke strandryddere, Ståle Pedersen og Ole Martin Helgesen. Vinnerne representerer to ulike generasjoner av strandryddere. De har begge et stort engasjement for å holde Karmøy ren for plast og annen marin forsøpling, og er på hver sin kant flinke til å dra med seg andre på sine ryddeaksjoner, i tillegg til å motivere gjennom sosiale medier.

Ståle Pedersen

Ståle har et bredt engasjement for natur, miljø og klima, og har de siste gjort en stor innsats for strandrydding.  Han tilbringer pensjonisttilværelsen med å rydde Karmøystrendene for plast og annen marin forsøpling. Han har hatt med seg barn, barnebarn, venner og bekjente på tur for å rydde strender. For å spre engasjement og motivere andre til å være med bruker han Facebook aktivt.

Ole Martin Helgesen

Ole Martin Helgesen bruker fritiden sin på å rydde strender. Gjennom Facebook har han nådd fram til mange, og oppmuntrer alle ved å vise at arbeidet nytter! Han har opprettet en instagram konto med navn «Ole plukker opp» hvor han viser frem omfanget av problemet. Flere av de som har nominert Ole Martin Helgesen nevner hans engasjement for marinforsøpling, og evne til å engasjere andre til å bli med på ryddeaksjoner.

Vi gratulerer våre verdige vinnere for deres innsats for miljøet, og for Karmøy.