Vil vite hvordan ungdommene har det

Nå er ungdataundersøkelsen i gang. Elevene i Karmøy kommune inviteres til å fortelle om hvordan de har det. I år får også de eldste på barneskolen være med.

Fram til månedsskiftet skal mange av Karmøy kommunes elever svare på en barne- og ungdomsundersøkelse. Undesøkelsen gjennomføres på 8.-10. trinn, samt 1. og 2. trinn på videregående skole. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2011, 2013, 2016 og 2019. Nytt for i år er at også barnetrinnet skal være med, 5.-7. trinn.

Målet med undersøkelsen er å få en oversikt over hvordan barn og ungdom har det, og hva de driver med på fritida. Det skal også gi barn og unge mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i kommunen. Dette gir kunnskap som kan brukes i kommunens arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til barn og unge bedre.

I ungdata spørres det om:

  • Venner, fritid og mediebruk
  • Familie, skole og nærmiljø
  • Helse, trivsel og livskvalitet
  • Mobbing
  • Vold og trakassering (kun ungdomstrinnet)
  • Regelbrudd og rusmiddelbruk (kun ungdomstrinnet)
  • Kjønn og klassetrinn
  • Foreldres utdanningsnivå (kun ungdomstrinnet)

Undersøkelsen gjennomføres i en skoletime. Den er elektronisk, og en logger seg på med engangskoder som elevene får utlevert. Derfor er svarene helt anonyme. Det er selvsagt frivillig for elevene å delta.