Vil oppgradere torget i Skudeneshavn

Det er konkrete planer om å oppdatere torget i Skudeneshavn. Politikerne har vedtatt i alt 38,5 millioner kroner i byutvikllingsmidler for å stimulere til vekst i byene. Dette betyr et flott og oppgradert torgområde i sommerbyen. Arbeidet kan starte allerede i høst.

Torgområdet i Skudeneshavn

I Skudeneshavn er det allerede prosjektert et helt nytt torg. Etter oppgraderingen skal torget i større grad enn i dag preges av mennesker og fine møteplasser. Torget stenges for gjennomkjøring og en ny kaifront skal bygges og tas i bruk. Et eget område blir tilrettelagt for lek og opphold. Hensikten med utformingen er dels å fjerne det markante veipreget som er på denne delen av torget i dag, for å tydelig markere at dette ikke lenger er et sted for biltrafikk, men mennesker. Det har gjennom hele prosessen vært en ambisjon å integrere lek og opphold for barn og unge på en naturlig måte, samtidig som området blir universelt utformet.

Mennesker og byliv blir prioritert på torgområdet

Grønt område

Arealet møbleres med plantefelt, sjenerøst utformede benker og en lekeskulptur. Lekeskulpturen er foreslått utformet i tre, og skal utformes slik at den fungerer både som tak (for de minste), klatring og opphold. Videre østover på torget er det foreslått å trekke med seg noe av det grønne, og avslutte dette med et større plantefelt inn mot den eksisterende hagen som hører til Kaigata 11. I plantefeltet tilrettelegges det også for en enkel hoppe-og-klatre-installasjon som et lekfullt innslag. Dette er en forholdsvis lun del av torget, som egner seg godt til opphold på solværsdager. Plantefeltet avsluttes derfor med en lang, buet benk som vender seg mot den åpne torgplassen i sør. Bygulvet utføres med marktegl og legges i et mønster som skaper variasjon og fargespill.

Ny kaifront skal bygges og tas i bruk

Oppholdsplass

Torghjørnet øst for Kirkevegen foreslås utformet som en oppholdsplass i en mer intim skala. Denne delen av torget vender mot sørvest, og er forholdsvis godt skjermet fra vinden. Her foreslås en enkel rosehage med plantebed. Rosehagen bidrar til å dra ned skalaen på torget i overgangen mot Gamle Skudeneshavn, og utgjør også en visuell kobling til de mange privathagene i området. En bred benk rammer inn plassen, og gir muligheter å sitte vendt både mot rosehagen og mot bygningene.

Torghandel

Selve torgplassen er i hovedsak tiltenkt som et fleksibelt areal for torghandel og andre arrangementer. Dette arealet holdes åpent og fritt for faste installasjoner. Den eksisterende taxihytten foreslås flyttet og rotert, slik at den i større grad forholder seg til den planlagte torgplassen.

Også i Kopervik er det planer om å oppgradere parken.
I Åkreham skal også torget oppgraderes. Les om det her.