Vil forebygge arbeidslivskriminalitet

Hvordan skal vi hindre utvikling av arbeidslivskriminaltet? spør Karmøy kommune, Sør-Vest politidistrikt og næringsforeningene Karmøy Næringsråd, Åkrehamn Vekst, Skudeneshavn Næringsforening og Byen-Vår-Kopervik. Mandag 28. januar inviterer de derfor til et møte om temaet. Møtet finner sted fra klokka 13 til 15.30Park Inn Radisson Airport Hotel.

Programmet omfatter innlegg fra næringslivskontakt og politioverbetjent Fred Sherling i politidistriktets A-krimgruppe og politioverbetjent Kim Skogland Pedersen ved Karmøy lensmannskontor. Møtet ledes av næringssjef i kommunen, Per Velde.

Arbeidsmarkedskriminalitet (ofte forkortet til A-krim) er sammensatt og omfatter mange ulike former for lovbrudd. Felles er likevel at det inneholder brudd på
norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Arbeidsmarkedskriminalitet utføres ofte organisert og kamuflerer straffbare handlinger i det som fremstår som legale virksomheter. Dette virker konkurransevridende og inkluderer ofte utnyttelse av arbeidstakere, og er med på å undergrave samfunnsstrukturen.