Viktig med riktig tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats

Haugaland brann og redning IKS, har nå laget noen retningslinjer som er i tillegg til krav i lovverk og lignende. Det er etablert for å informere og komplettere kravene for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap samt å informere prosjekterende om hva som er kapasiteten til de ulike brannstasjoner og dermed hva som kan legges inn i prosjekteringsanalyser.

Dokumentet omhandler hva brannvesenet vurderer som riktig dimensjonering og tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsatser. Dokumentet bygger på tidligere praksis og erfaringer.

Les retningslinjene her

Har du spørsmål, kan du finne kontaktinformasjon til Haugaland brann og redning IKS her.