Vigleik Winje skal lede samfunnsplanleggingen

Vigleik Winje er ansatt som ny leder for by- og samfunnsutvikling i kommunen. Det betyr at han får ansvar for blant annet ny kommuneplan og for videre arbeid med de tre byene.

Vigleik Winje gleder seg til å begynne i sin nye stilling, men hadde slett ingen grunn til å forlate Norconsult hvor han jobber i dag: – Jeg var ikke på jakt etter ny jobb, men  i samtaler med rådmannen og rekrutteringsfirmaet ble jeg overbevist om  at dette var en utrolig spennende mulighet til å få bidra positivt inn i de prosessene som Karmøy står ovenfor, forteller han. Før han begynte i Norconsult hadde han en noen lunde lik stilling i Haugesund. – Det er en litt uvanlig stilling som gjør det mulig å få jobbe med samfunnsutvikling på tvers av organisasjonen: når en kommune klarer å jobbe som en aktør mot et felles mål, da er det lite som er mer spennende.

Arealpolitikken er blant de kraftigste verktøyene en har for å forme samfunnet slik en vil ha det, mener den nye by- og samfunnsutviklingslederen. – Derfor er det avgjørende at vi lykkes med strategisk arealplanegging. Vi må legge til rette for rett funksjon på rett sted og støtte opp om næringsliv og stedsutvikling. Vi må styrke satsingen på de tre byene, de må styrke sin attraktivitet. Samtidig som vi må sørge for at hele Karmøy er med på prosjektet.

Vigleik Winje er oppvokst på Vormedal, men har bodd i Haugesund størsteparten av livet. Han mener å kjenne Karmøy godt. – Selv om det i stor grad var Haugesund vi var orientert mot på fastlandet.

– Statistisk sentralbyrå har ikke gitt oss grunn til særlig mye optimisme når det gjelder befolkningsvekst…?

– Det er vår oppgave å gjøre de spådommene til skamme ved å utnytte kommunens potensialer og våre “komparative fortrinn” (der vi kan være bedre enn de vi konkurrerer med). Det er lettere å få til når kommunen jobber mot et felles mål.