– Vi brøyter, men det vil ta tid!

Det forholdsvis kraftige snøfallet lørdag ettermiddag skaper ekstra utfordringer for de som skal rydde snøen bort. Samferdsels- og utemiljøsjef Michael Gräfe ber om tålmodighet. – Vi bruker alt tilgjengelig mannskap og utstyr, men det vil ta tid! 

Det forholdsvis kraftige snøfallet lørdag ettermiddag skaper ekstra utfordringer for de som skal rydde snøen bort. Samferdsel- og utemiljøsjef Michael Gräfe ber om tålmodighet. – Vi bruker alt tilgjengelig mannskap og utstyr, men det vil ta tid! 

Det kraftige snøværet overrasket mange, men ikke kommunens sektor for samferdsel og utemiljø. – Men det ble mer intenst enn vi var forberedt på, sier Michael Gräfe. Og som mange andre virksomheter er vi belastet med høyere sykefravær enn normalt.  

Gräfe er takknemlig for all hjelp de kan få med å sikre god framkommelighet for brøytebilene. Dessuten minner han om at fortauer utenfor bolighus er boligeiernes ansvar. – En må også regne med å måtte fjerne brøytekanter ved private innkjørsler selv.  

Det er langt fra alle veier i kommunen som er kommunalt ansvar. – Alle fylkes- og riksveier skal ryddes av fylkeskommunens folk. Det gjelder de fleste større veiene. Dessuten må jo de private veiene ryddes av dem som eier dem. 

Les mer om vintervedlikehold av veiene her.