Velkommen til Karmøyseminar, Avaldsnes 6.-8. mai

Sist oppdatert 30. januar 2020 15:13

Tema for seminaret: Herre og drott – konge og sjøkonge

Karmøyseminaret i 2020 samler sentrale fagfolk som gjennom en serie foredrag vil utforske og belyse fremveksten av Avaldsnes som maktsenter gjennom jernalder, vikingtid og middelalder, og stille spørsmål om hvilken rolle stedet spilte i utviklingen av det vestnorske og etter hvert riksdekkende kongedømmet. ​

Utviklingen i det øvrige Skandinavia og Europa vil også bli trukket inn. Resultatene fra Kongsgårdprosjektet Avaldsnes vil stå sentralt. Professor Peter Heather, King’s College London, innleder seminaret med en keynote lecture med tittelen “Scandza – the womb of nations”.

Frist for påmelding: 1. april​. 

Programkomite: Dagfinn Skre, Frans-Arne Stylegar, Marit Synnøve Vea

Karmøyseminaret – historikk

Fra 1993 – 2004 organiserte Avaldsnesprosjektet, Karmøy kommune en seminarserie kalt Karmøyseminaret. Ni seminarer ble gjennomført, og foredragsholdere fra hele Norden, samt internasjonale forskere, deltok. Foredragene ble publisert i egne bøker, og seminarrekken satte Avaldsnes og Karmøy på den arkeologiske dagsordenen for alvor.​ 

​Tiden er nå kommet til å gjenoppta tradisjonen med Karmøyseminaret. Første seminar blir 6.- 8. mai 2020. Deretter satser vi på å arrangere seminarer annethvert år framover, med påfølgende publikasjoner. Vi har veldig mye nytt å fortelle!​

Velkommen til Karmøy!

Jarle Nilsen
ordfører

 

 • Peter Heather: Scandza – «The womb of nations»
 • Dagfinn Skre: Skandinaviske herskere i det første årtusen​
 • Frode Iversen: Fra ting til rike
 • Else Mundal: Kongebiletet i tidleg norrøn skaldedikting
 • Bo Gräslund: Beowulf, konger og krigere
 • Torun Zachrisson: Dronninger og kongsmødre​
 • Frans-Arne H. Stylegar: Harald Hårfagre – «larger than life»?
 • Anette Sand-Eriksen: Avaldsnes kongsgård​
 • Alf Tore Hommedal: Avaldsnes kongsgård, en residens for kongen eller hans klerker?​
 • Erik Opsahl: Avaldsnes kongsgård og kongelig politikk i Norge på 1300-tallet​
 • Einar Østmo: Ledens lange historie​
 • Jan Bill: Skipsgraver og skjoldunger
 • Siv Kristoffersen: Folkevandringstiden i Rogaland- i lys av håndverk og tradisjon
 • Mari Arentz Østmo: Identitet og gravritualer i Rogaland
 • Håkon Reiersen: Metallsøkerfunn fra Rogaland: Ny kunnskap om jernalder og vikingtid


Onsdag 6. mai

18.00 Registrering og innkvartering på Park Inn Radisson Haugesund Airport Hotel
19.00 Scandza – «The womb of nations». Peter Heather. Foredrag på hotellet
20.15 Middag på hotellet

 

Torsdag 7. mai

08.20 Buss fra hotellet til Nordvegen Historiesenter
08.30 Registrering for dem som ikke kom kvelden før
09.00 Åpning v. ordfører Jarle Nilsen
09.10 Skandinaviske herskere i det første årtusen. Dagfinn Skre
09.40 Fra ting til rike. Frode Iversen
10.10 Kaffe m. frukt
10.25 Kongebiletet i tidleg norrøn skaldedikting. Else Mundal
10.55 Beowulf, konger og krigere. Bo Gräslund
11.25 Lunsj
12.15 Dronninger og kongsmødre. Torun Zachrisson
12.45 Harald Hårfagre – «larger than life»? Frans-Arne H. Stylegar
13.15 Kaffe med frukt
13.30 Avaldsnes kongsgård. Anette Sand-Eriksen
14.00 Avaldsnes kongsgård, en residens for kongen eller hans klerker? Alf Tore Hommedal
14.30 Kaffe m. kake
14.45 Avaldsnes kongsgård og kongelig politikk i Norge på 1300-tallet. Erik Opsahl
15.20 Omvising på Avaldsnes v. Dagfinn Skre og Anette Sand-Eriksen
16.20 Buss til hotellet
18.30 Festmiddag på hotellet

 

Fredag 8. mai 2020

08.30 Buss fra hotellet til Nordvegen Historiesenter
09.00 Ledens lange historie. Einar Østmo
09.30 Skipsgraver og skjoldunger. Jan Bill
10.00 Kaffe m. frukt
10.15 Folkevandringstiden i Rogaland – i lys av håndverk og tradisjon. Siv Kristoffersen
10.45 Identitet og gravritualer i Rogaland. Mari Arentz Østmo
11.15 Kaffe m. kake
11.30 Metallsøkerfunn fra Rogaland: Ny kunnskap om jernalder og vikingtid. Håkon Reiersen
12.10 Oppsummering og diskusjon. Moderator Frans-Arne Stylegar
13.00 Lunsj
13.45 Buss til flyplassen (Fly til Oslo 15.25) (Fly til Bergen 16.10)


Hvordan komme til Avaldsnes

Avaldsnes ligger i Karmøy kommune, Rogaland.  Kart

​Fly: Haugesund Lufthavn, Karmøy ligger 10 minutters kjøretur fra det gamle kongsgårdområdet. SAS og Norwegian har flere daglige avganger til Oslo. Widerøe har avganger til Bergen fra onsdag-lørdag.

Buss: Kystbussen går fra Stavanger og Bergen.

 

Priser, foredrag, mat og innkvartering

Pakkepris med overnatting gjelder Park Inn Raddison Haugesund Airport Hotel. ​

Foredraget om kvelden 6. mai og festmiddagen 7. mai blir på Park Inn Radisson Haugesund Airport Hotel.

Foredrag og lunsjer 7. og 8. mai blir på Nordvegen Historiesenter.

 • Pakkepris med overnatting, foredrag, lunsjer og festmiddag. Pris: kr 2400,-
 • Pakkepris uten overnatting men inkl. foredrag, lunsjer og festmiddag. Pris: kr 1500,-
 • Middagsbuffet kveld 6. mai: Pris: kr 270,-

For mer informasjon: epost aij@karmoy.kommune.no

Nyttige lenker

Nettsider Avaldsnesprosjektet

Visit Haugesund og Haugalandet

 


​​​

Ledet av professor Dagfinn Skre ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Dette pionerprosjektet var et samarbeid mellom Kulturhistorisk museum og Karmøy kommune, Arkeologisk museum, UiS, Rogaland fylkeskommune, University of Cambridge og NIKU.​

Publikasjoner:


 • Overnatting Park Inn Haugesund Airport Hotell
 • Oppgi eventuelle allergier eller andre ting som arrangøren trenger å vite om .
 • Skriv inn fakturaadresse og hva fakturaen skal merkes med.