Velkommen til foreldrekurs

Karmøy kommune deltar i prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet». Helsestasjonstjenesten tilbyr førstegangsforeldre kurs i programmet Circle of Security – Parenting (COS-P), Trygghetsirkelen. Kursene blir holdt av sertifiserte kursledere i helsestasjonstjenesten.

Kurset passer for alle. Du trenger ikke å oppleve at foreldrerollen er vanskelig, eller at ditt barn har behov for noe spesielt, for å delta.

De fleste foreldre vil allikevel oppleve følelsen av ikke å strekke til. Minstebarnet gråter, og du forstår ikke hvorfor. Treåringen vrir seg på gulvet i protest og du lurer på om du skal gi nærhet, gi etter eller sette grenser. Du er ikke alene om å være usikker. Hva er det egentlig barnet mitt vil fortelle meg?

Karmøy kommune vil legge til rette for at du som forelder skal føle deg trygg og tilbyr derfor foreldrekurs.


Målgruppe

Førstegangsforeldre bosatt i Karmøy kommune med barn mellom seks mnd til tre år. Barnet blir regnet som tre år inntil det er fylt fire år. Du er i målgruppen om du har et første barn på tre år, og yngre barn.


Om kurset

Circle of Security – Parenting (COS-P) er et foreldreveiledningsprogram som er basert på 50 års forskning innen tilknytningsteori.

Hensikten med kurset er å gjøre foreldre mer bevisst på å se, tolke og møte barnets behov og bli bevisst på egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med barnet sitt. Kurset er delt opp i kapitler, hvor vi benytter filmklipp av andre foreldre og barn som utgangspunkt for dagens tema, reflekterer i gruppen og gir veiledning. Kursene blir holdt uten barn til stede.

Kurset er gratis.


Sted

Kursene holdes i «Senteret» Kopervik, Sveinsvolljordet 7 (ved Kopervik kirke).

Kontaktperson: Signe-Lill D. Hinderaker, tlf: 412 612 35, e-post: slh@karmoy.kommune.no

Kursholdere: Amalie Vikse, e-post: amvi1@karmoy.kommune.no og Anne R. Torsheim, tlf: 482 17 060, e-post: ato05@karmoy.kommune.no


Kurs våren 2022

Hvert kurs består av 8 gruppesamlinger med 1,5-2 timer varighet. Vi oppfordrer begge foreldre til å være med, dersom det er mulig. Foreldre kan gå på forskjellige kurs, hvis det er mest praktisk.

Kursene våren 2022 har løpende påmelding

  • Kurs 7: Mandag 28. mars – 13.juni kl. 12-14
  • Kurs 8: Mandag 28. mars – 13.juni kl. 16-18

Påmelding til kurset "Trygge foreldre"


Om prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet»

Fordi vi ønsker å vite mer om hvordan kurset oppleves for foreldre og om det er til hjelp, vil det bli gjort en evaluering. Dersom foreldre ønsker å bidra til evalueringen vil de bli bedt om å besvare noen spørsmål anonymt. Alle vil få mer informasjon om dette før kursstart, og de som ønsker å delta vil da bli bedt om å gi sitt samtykke til dette. Deltakelse er frivillig, og du kan delta på foreldrekurset uten å delta i evalueringen. Det vil også være mulig å trekke seg fra evalueringen underveis eller etter kurset dersom man ønsker det.