Velkommen til foreldrekurs

Karmøy kommune deltar i prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet». Helsestasjonstjenesten tilbyr førstegangsforeldre kurs i programmet Circle of Security – Parenting (COS-P), Trygghetsirkelen. Les mer om kurset her.

Kurset passer for alle. Du trenger ikke å oppleve at foreldrerollen er vanskelig, eller at ditt barn har behov for noe spesielt, for å delta.

De fleste foreldre vil allikevel oppleve følelsen av ikke å strekke til. Minstebarnet gråter, og du forstår ikke hvorfor. Treåringen vrir seg på gulvet i protest og du lurer på om du skal gi nærhet, gi etter eller sette grenser. Du er ikke alene om å være usikker. Hva er det egentlig barnet mitt vil fortelle meg?

Karmøy kommune vil legge til rette for at du som forelder skal føle deg trygg og tilbyr derfor foreldrekurs.


Målgruppe

Førstegangsforeldre bosatt i Karmøy kommune med barn mellom seks mnd til tre år. Barnet blir regnet som tre år inntil det er fylt fire år. Du er i målgruppen om du har et første barn på tre år, og yngre barn.


Om kurset

Circle of Security – Parenting (COS-P) er et foreldreveiledningsprogram som er basert på 50 års forskning innen tilknytningsteori.

Hensikten med kurset er å gjøre foreldre mer bevisst på å se, tolke og møte barnets behov og bli bevisst på egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med barnet sitt. Kurset er delt opp i kapitler, hvor vi benytter filmklipp av andre foreldre og barn som utgangspunkt for dagens tema, reflekterer i gruppen og gir veiledning. Kursene blir holdt uten barn til stede.

Kurset er gratis.


Kontaktpersoner

Kontaktperson: Signe-Lill D. Hinderaker, tlf: 412 612 35, e-post: slh@karmoy.kommune.no

Kursholdere: Amalie Vikse, e-post: amvi1@karmoy.kommune.no og Anne R. Torsheim, tlf: 482 17 060, e-post: ato05@karmoy.kommune.no


Kurs høsten 2022

Hvert kurs består av 8 gruppesamlinger med 1,5-2 timer varighet. Vi oppfordrer begge foreldre til å være med, dersom det er mulig. Foreldre kan gå på forskjellige kurs, hvis det er mest praktisk. Kursene foregår torsdager, unntatt 19.desember som er en mandag.

Kurs 9: Torsdag 8. september-10. november kl. 12-14 (unntatt 15.9 og 13.10) Sted: Åkra kulturhus – Lillesalen. Kursleder: Anne R. Torsheim

Kurs 10: Torsdag 8. september-10. november kl. 16-18(unntatt 15.9 og 13.10) Sted: Oasen kjøpesenter – Norheim helsestasjon. Kursleder: Amalie Vikse

Kurs 11: Torsdag 17. november-19. januar kl. 12-14. (unntatt 22.12 og 29.12) Sted: Åkra kulturhus – Lillesalen. Kursleder: Anne R. Torsheim

Kurs 12: Torsdag 17. november-19. januar kl. 16-18. (unntatt 22.12 og 29.12) Sted: Oasen kjøpesenter – Norheim helsestasjon. Kursleder: Amalie Vikse.


Påmelding til kurset "Trygge foreldre"

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Dersom begge foreldrene skal delta på kurset ønsker vi at dere legger inn begge sitt telefon-nummer og mailadresse. Trygge foreldre på Haugalandet trenger disse opplysningene for å kunne administrere kurset. Din kontaktinformasjon vil også bli benyttet for å invitere deg til frivillig deltakelse i evaluering av kurset. Informasjon om deg vil ikke bli videreformidlet eller brukt til annet formål.

Om prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet».