Vekstprogram for reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen inviteres til et innholdsrikt utviklingsprogram for små og mellomstore reiselivsbedrifter på Haugalandet og i Ryfylke.  


Bedriftene vil lære nye og spennende måter å jobbe med omstilling, innovasjon og produktutvikling, der også prinsipp for bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene.

1.samling (15-16.mars): Opplevelseskurset som omhandler opplevelsesøkonomi
Her vil du lære en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene. Det er Pål Medhus fra Høve Støtt som leder denne samlingen. 

2.samling (12-13.april): Bærekraftig reiseliv og utvikling av egen bedrift
På denne samlingen vil bærekraft og utvikling av egen bedrift stå i fokus. Laila Steine fra Suldal Vekst har gjennom mange år arbeidet med reisemålsutvikling, bærekraftig reiseliv og forretningsutvikling, og vil være en av foredragsholderne. 

3.samling (3-4.mai): Produktutvikling, pakketering, markedsføring og salg
Børre Berglund fra 2469 Reiseliv og representanter fra Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS om:
– Markedssituasjonen etter covid-19
– Metodikk for produktutvikling og pakketering, inklusive egenaktivitet
– Hvordan sette riktig pris? Utarbeidelse av kalkyler
– Krav til effektiv markedsføring og dsitribusjon
– Salg (Nysalg, mersalg, kryss salg og gjensalg)

4. samling (31.mai-1.juni): Utvikling av egen bedrift
På denne siste samlingen kommer Pål Medhus tilbake, og det gjennomføres siste del av opplevelseskurset.

Kontakt Rogaland Ressursenter for mer informasjon og påmelding.