Veiskille for seniorlandsbyen på Spanne

Mandag 24. august behandlet formannskapet fortsatt planlegging av den store seniorlandsbyen på Spanne. Rådmannen har bedt de folkevalgte om en avklaring. På formannskapsmøtet ble det lagt fram fire forslag, men ingen av dem fikk flertall. Spørsmålet går nå videre til kommunestyret 21. september.

I denne videoen gjør plansjef Ove Røys rede for tankene om seniorlandbyen og hvorfor det er nødvendig å ta en prinsipp-beslutning nå.

Spanne-prosjektet står ved et veiskille nå. Neste steg består i å ekspropriere arealer og å etablere infrastruktur som vei, vann og kloakk. Det betyr at det kan gå med flere titalls millioner kroner, som bare kan forsvares av en satser på Spanne.
I sin saksutredning viser rådmannen til allerede vedtatt utbygging i Skudeneshavn,  skal gjennomføres. Forslag om utbygging av Norheim bu- og behandlingsheim, gjenåpning av Kopervik aldershjem og tanker om å etablere omsorgssenter i bysentraene i kommunen står til diskusjon. Rådmannens advarer mot å si “ja, takk, begge deler”. Derfor reises spørsmålet som en prinsippsak under overskriften “Bærekraftig utbygging av kommunens helse- og omsorgstjenester”.

Les saksdokumentene til formannskapet her.

Se hvor seniorlandsbyen er planlagt her:

Skisse som viser noen tenkte muligheter for innslag i en seniorlandsby på Spanne.