Veiarbeid på Burmavegen

Mandag 15. juni vil det være sterkt redusert fremkommelighet på Burmavegen på grunn av veivedlikehold.
Grusveien skal høvles.
Venting må påregnes innenfor tidsrommet kl. 07.00 – 20.00.
Vi ber om forståelse for redusert fremkommelighet denne dagen.