Valgdagen er her!

Husk å bruk stemmeretten din!
Valglokalene har åpent fra kl. 09.00 til kl. 20.00!

Mer informasjon finner du her:

Informasjon til deg som skal stemme