Vaksineringsplan uke 9

Koronavaksineringen av de eldste innbyggerne i Karmøy og helsepersonell er godt i gang. Kommunen vektlegger en forsvarlig og effektiv gjennomføring av vaksineringen og å benytte alle tilgjengelige doser.

Befolkningen generelt

I uke 9 (1.-7. mars) vil alle dosene som kommunen får av vaksinen fra Pfizer BoiNTech gå til dose 2 til de eldste innbyggerne.

Helsepersonell

Kommunen mottar i uke 9 også ca. 100 doser av vaksinen AstraZeneca. Denne er anbefalt til friske voksne under 65 år, og sentrale helsemyndigheter har bestemt at denne skal gis til helsepersonell.

Kommunen har gjort en risikovurdering blant gruppene av helsepersonell, og prioriterer ut fra denne. Personell i akuttfunksjoner, på sykehjem og fastleger er noen av gruppene som allerede har fått koronavaksine.

De neste helsepersonellgruppene som prioriteres i Karmøy kommune er ansatte i tjenester til hjemmeboende og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Helsepersonell som yter omfattende bistand av personlig art og som vil medføre betydelig merbelastning dersom assistansen faller bort, vil bli prioritert. De som får tilbud i uke 9 blir kontaktet i starten av samme uke.

Hva skjer videre fremover?

Kommunene må til enhver tid tilpasse seg rammene fra statlige myndigheter. Disse endres fortløpende og på kort varsel. Ut fra signalene vi har fått fra nasjonale helsemyndigheter nå vil Karmøy i uke 10 kunne gi første vaksinedose til gjenstående i aldersgruppen 75-84 år som har hjemmebaserte tjenester. Trolig vil vaksineringen av neste gruppe i FHIs proritering (gruppe 4) kunne starte opp etter påske.

Mer informasjon om vaksineringen i Karmøy

På Karmøy kommunes temaside for koronavaksine kan du registrere deg for vaksine og få annen nyttig informasjon. Karmøy kommune følger den nasjonale prioriteringen av hvem som skal få vaksine først, og du finner også mer informasjon om dette på temasiden.