Vaksineringsplan uke 14

Uke 14 (5. – 11. april) får Karmøy kommune ca. 1200 doser koronavaksine av typen PfizerBiontech. Karmøy kommune følger den nasjonale prioriteringen av hvem som skal få vaksine først.

Det er gruppe 4 i FHIs proritering som nå vaksineres i Karmøy. I denne gruppa er personer i alderen 65-74 år. Alder er den faktoren som gir størst risiko for alvorlig sykdomsforløp. Derfor får de med høyest alder, dvs. de som er over 70 år, tilbud/SMS om timebestilling først. I gruppe 4 er også personer i alderen 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, dvs. relativt sjeldne tilstander/sykdommer som er merket med stjerne i FHIs oversikt over risikogrupper.

Kommunen vektlegger en forsvarlig og effektiv gjennomføring av vaksineringen, og vil til enhver tid tilpasse opplegget etter rammene fra statlige myndigheter.

Kommunen mottar vaksinene på onsdager, og vaksineringen gjennomføres normalt onsdag-fredag. 


Registrering for vaksine og mer informasjon på “vaksinesiden”

Du finner mer informasjon om den nasjonale prioriteringen for vaksine og andre ofte stilte spørsmål på Karmøy kommunes temaside for koronavaksine. Her kan du også registrere deg for vaksine og finne ut mer om hvordan du kan bestille time.


Over 70 år og ikke fått time ennå?

De som er over 70 år og ikke allerede har fått time til vaksinering eller SMS om dette, kan bestille time ved å trykke på den blå knappen nedenfor. Du trenger ikke være registrert på forhånd, men må bruke egen BankID, dvs. at pårørende ikke kan bestille for deg. Du kan også ringe koronatelefonen. Telefonen kan ha stor pågang og ventetid i perioder med mye smitte i lokalsamfunnet.


Hva skjer videre fremover?

For uke 15 er det varslet at Karmøy kommune kan få ca. 1500 vaksinedoser. Kommunene må til enhver tid tilpasse seg rammene fra statlige myndigheter, som endres fortløpende og på kort varsel. Her er noen av usikkerhetsfaktorene for kommunen:

  • Vaksinetyper: Det er usikkerhet omkring videre bruk av vaksinen fra AstraZeneca i Norge. Nasjonale helsemyndigheter har satt bruken på pause, og ny vurdering gjøres 15. april. Det er også usikkert hvor raskt kommunen vil få tilbud om vaksinen fra Johnsen & Johnsen, som ble godkjent i Norge 11. mars.
  • Fordelingsnøkkelen for antall vaksiner til ulike kommuner: Denne kan bli justert.
  • Informasjon fra sentrale myndigheter: Kommunene får sen informasjon om kommende vaksineleveranser, gjerne tett opp mot utsending.

Smittesituasjonen og testing

Informasjon om smittesituasjonen, ulike bestemmelser og bestilling av koronatest er samlet på en egen temaside.

Er du vaksinert? Her er Regjeringens råd til eldre som er fullvaksinert.