Vaksineringsplan uke 10

Koronavaksineringen av de eldste innbyggerne i Karmøy og helsepersonell er godt i gang. Kommunen vektlegger en forsvarlig og effektiv gjennomføring av vaksineringen og å benytte alle tilgjengelige doser.

Befolkningen generelt

I uke 10 (8.-14. mars) vil alle dosene som kommunen får av vaksinen fra Pfizer BoiNTech gå til aldersgruppen over 75 år.

Helsepersonell

Kommunen mottar i uke 10 ca. 200 doser av vaksinen AstraZeneca. Denne er anbefalt til friske voksne under 65 år. Sentrale helsemyndigheter har bestemt at denne også i uke 10 skal tilbys helsepersonell. Helsepersonell prioriteres ut fra behovet for å sikre tilgjengeligheten til ansatte i essensielle tjenester med direkte pasientkontakt, som er kritisk vanskelig å erstatte. 

Kommunen har gjort en risikovurdering blant gruppene av helsepersonell, og prioriterer ut fra denne. Personell i akuttfunksjoner, på sykehjem og fastleger er noen av gruppene som allerede har fått koronavaksine. De neste helsepersonellgruppene som prioriteres i Karmøy kommune er ansatte i tjenester til hjemmeboende og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Helsepersonell som yter omfattende bistand av personlig art og som vil medføre betydelig merbelastning dersom assistansen faller bort, vil bli prioritert. De som får tilbud i uke 10 blir kontaktet i starten av samme uke.

Hva skjer videre fremover?

Kommunene må til enhver tid tilpasse seg rammene fra statlige myndigheter. Disse endres fortløpende og på kort varsel. Ut fra signalene fra nasjonale helsemyndigheter, vil Karmøy i ukene 11 og 12 kunne motta 5-600 doser av Pfizer pr uke. For påsken er det varslet at det kan bli en betydelig økning av vaksineleveransene ut til kommunene, men vi vet foreløpig ikke noe mer konkret om dette. Trolig vil vaksineringen av neste gruppe i FHIs proritering (gruppe 4) kunne starte opp etter påske.

Mer informasjon om vaksineringen i Karmøy

På Karmøy kommunes temaside for koronavaksine kan du registrere deg for vaksine og få annen nyttig informasjon. Karmøy kommune følger den nasjonale prioriteringen av hvem som skal få vaksine først, og du finner også mer informasjon om dette på temasiden.