Nå kan du sjekke om du står innført i manntallet

Valgmanntallet for Karmøy kommune og sametingets valgmanntall er nå lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget på rådhuset. Ønsker du å se om du er innført i manntallet kan du komme innom å sjekke dette selv, eller du kan ringe servicetorget.

Mer informasjon om manntallet finner du her: https://www.karmoy.kommune.no/politikk-og-administrasjon/valg/

Har du spørsmål kan du kontakte politisk sekretariat v/leder Lene Yvonne Kvilhaug på tlf. 52857422