Utfordrende under snøværet, takk skal dere ha.

Kjære Karmøybuer!

Takk for deres forståelse og samarbeid!

I Karmøy kommune har vi en beredskap for vintervedlikehold på vei. Denne ordningen er tilpasset vanlige værforhold og de forventede snømengder som er her. Både kommunale ansatte og våre private samarbeidspartnere står på for å sikre fremkommelighet og sikkerhet i trafikken, og i det offentlige rommet ellers. Allikevel finns det enkelte hendelser noen vintre, som fører oss til grensene for hva vi kan klare.

Arbeidsmiljøloven og økonomi

Det kan være enkelte som mener at snøbrøyting, salting eller strøing burde bli gjort før, seinere eller ikke utført i det hele tatt. Men kommunen må ta hensyn til arbeidsmiljøloven, prioriteringer og ressurser en vestlandskommune disponerer. Selvfølgelig kan det skje feil i en stresset situasjon. Ser du noe som er glemt når brøyting foregår, gi oss innspill og tilbakemeldinger til vår vakttelefon.

Takk til dere

Vi er glad for at våre innbyggere har forståelse for dette og vi ønsker å benytte anledningen til å takke dere for at dere rydder brøytekanter som vi etterlater oss rett i innkjørslene deres. Vi vet at det krever tålmodighet å bevege seg på veger som ikke til enhver tid er optimalt brøytet. Vi vet at mange aksepterer en kort gåtur det siste stykket fra en parkeringsplass til hjemmet sitt for å sikre seg at en kan bruke bilen den neste dagen. Dette letter også vår jobb og vi setter pris på at en ikke parkerer langs vegen i slike situasjoner.

Vi følger med og planlegger så godt vi kan

Vi følger med på værmeldingene og prøver å planlegge best mulig. Snømengdene i kombinasjon med vind som kom sist helg, kom over kort tid og utenfor den vanlige arbeidstiden. All disponibelt mannskap var ute på vegen og vi er stolte av at vi ikke måtte registrere store, alvorlige ulykker eller skader. Dette klarer vi bare når også trafikantene tilpasser seg værforholdene.

Hvis du vil lese mer om våre prioriteringer, områder vi har ansvar for snøbrøyting, strøing og salting kan du lese mer her