Ungdomsrådet med film om psykisk helse: Snakk om tunge tanker!

Ungdomsrådet i Karmøy ble opprettet i 2018 og består av representanter fra ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen. Ungdomsrådet skal gi innspill til saker som angår ungdom og bidra aktivt inn i lokalpolitikken. En av sakene som opptar ungdomsrådet spesielt i disse dager er psykisk helse og viktigheten av å dele tunge tanker. De har laget en sterk video om emnet.

Se ungdomsrådets video her:

Det er viktig å søke hjelp og snakke om tunge tanker. I tillegg til fastlegen, helsesykepleier på skolen, PPT og helsestasjon for ungdom er det også flere andre hjelpetelefoner. Les mer om hvor du kan få hjelp.