Uke 31 er siste mulighet for koronavaksine i sommer

– Nå er det viktig at de som ønsker koronavaksine er raske med å bestille time. Befolkningen i Karmøy har stilt godt opp, og vi har også vært flinke til å utnytte alle dosene, sier kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse. Massevaksineringen med dose 1 i Karmøy avsluttes i løpet av den første uka i august.

Over 23 000 innbyggere i Karmøy har fått første vaksinedose allerede, og mange har meldt seg opp til time de kommende ukene. Det er fortsatt ledige timer for dose 1 i uke 30 og 31. Disse kan bestilles av alle som er 18 år (f. 2003*) og over som bor i Karmøy eller omkringliggende kommuner.

*NB! Er du født i 2003 og ikke fylt 18 år ennå, vil ikke bestillingsknappen fungere. Da ber vi om at du ringer koronatelefonen 52 81 23 60 eller sender en e-post med ditt telefonnummer til corona@karmoy.kommune.no.

Når alle som ønsker vaksine i Karmøy har fått tilbud, vil vaksinedosene bli tildelt andre kommuner som ikke har kommet like langt i vaksineringen eller har større andel av befolkningen som ønsker vaksine. Det blir da stopp i massevaksinering med dose 1 i Karmøy. Derfor er det viktig at alle som ønsker å vaksinere seg bestiller time så raskt som mulig.

Alle dosene kommunen mottar de neste ukene skal benyttes til dose 1 for at flest mulig av befolkningen i landet blir beskyttet. Det er derfor ikke mulig å fremskynde timeavtale for dose 2.

Nasjonale helsemyndigheter har signalisert at de som ikke har benyttet muligheten under massevaksineringen sannsynligvis vil få et tilbud en gang i løpet av høsten. Tidspunkt og opplegg for dette er ikke avklart.

Mer informasjon på Karmøy kommunes temasiden for koronavaksine. Spørsmål kan sendes på e-post til corona@karmoy.kommune.no

Kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse.