Trygg arbeidsplass og gode kolleger

En trygg arbeidsplass, godt arbeidsmiljø og interessante oppgaver ser ut til å være suksessformelen på en stabil arbeidsstokk. I Karmøy kommune er det mange som har vært ansatt lenge.

Ellen Kvilhaug Dybdahl, Trond Bø og Leif Kåre Solheim ble nylig hedret for lang fartstid i kommunen.

Nylig ble mer enn 80 medarbeidere hedret for 25 eller 35 års tjenestetid. Vi snakket med fire av dem om det å tjenestegjøre for samme arbeidsgiver i så lang tid.

– Jeg har trivdes godt for vi har hatt et veldig godt arbeidsmiljø i etaten, sier Leif Kåre Solheim som gjennom 35 år har jobbet med å bistå landbruket i kommunen (og også i Bokn og Utsira). Dessuten har arbeidsoppgavene vært veldig interessante.

Dette er Tove Torgersen enig i. Hun har vært i omsorgstjenesten siden hun startet som hjelpepleier i 1994: – Å jobbe i kommunen har gitt mange muligheter. Og ikke minst utrolig flotte kolleger, sier hun.

Tove Torgersen

Ellen Kvilhaug Dybdahl slutter seg til. Henne vil mange ha møtt i skranken på hovedbiblioteket i Kopervik.

For Trond Bø har kommunen både vært arbeidsgiver og samarbeidspartner ettersom han har fått gjøre tjeneste på gården sin, Bøtoppen, som fungerer som «alternativ læringsarena» for ungdommer som trenger et mer praktisk tilbud enn det som skolene normalt kan tilby.

Digitalisering

En mer digital hverdag trekkes fram som en viktig endring i kommunen gjennom disse åra: – Da jeg startet i bokbussen i 1985, var biblioteket kun et sted hvor en lånte bøker. Det kan en selvsagt fortsatt gjøre, forteller Ellen, men bibliteket er nå også en møteplass og arrangør av forskjellige tilbud for alle generasjoner.

Leif Kåre, som har vært opptatt med tilskuddsforvaltning for landbruket, var den første tida opptatt med fysisk arbeid som jordprøvetaking, dreneringsplaner og kanalplaner. – Det gjør vi ikke lenger, foreller han. Nå foregår det meste digitalt.

Karriereutvikling

Uten muligheter for personlig utvikling ville neppe mange forbli på samme arbeidsplass i 25 år. Det understreker også våre utvalgte kolleger: – Jeg begynte min karriere som hjelpepleier, tok videreutdanning i eldreomsorg og så vernepleierutdanning og videreutdanning i ledelse, forteller Tove. Det å ha stått på ulike «trappetrinn» tror jeg har vært viktig erfaring å ta med seg. Det gjelder særlig med tanke på hvordan vi forstår hverandre i ulike situasjoner vi kan stå overfor. Jo, jeg føler at det legges til rette for karriereutvikling. Kommunen har gode permisjonsordninger og vilje til fleksibilitet for å legge til rette for eksempelvis eksamener og praksis. Kompetanse og kompetanseutvikling er helt grunnleggende for de tjenestene vi yter. Dette bekrefter Leif Kåre. Han er glad for at han har fått de kursa han har trengt for å utvikle seg.