Vaktmester – ambulerende

Vaktmesteren er del av hjemmetjenesten til kommunen og hjelper eldre og funksjonshemmede med reparasjoner og vedlikehold.

Vaktmesteren kan komme hjem til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjøremål, slik som mindre reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. Du trenger kanskje hjelp til å montere eller fjerne et teknisk hjelpemiddel eller få installert en trygghetsalarm.

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om vaktmestertjeneste, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Lover

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.