Renovasjon

Det er kommunen som tømmer husholdningsavfall fra der du bor. Som eier av en eiendom betaler du kommunen et renovasjonsgebyr.

Avfallet ditt hentes regelmessig og så godt det lar seg gjøre, uten sjenerende støy, lukt eller støv. Avfallsbeholderne settes tilbake der de var og grinder, porter og dører skal lukkes.

Du vil få beskjed om hvordan kildesortering gjøres i din kommune.

Søknadsklage

Ta kontakt med kommunen hvis avfallet ditt ikke blir tømt.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall