Personvernombud

Personvernombudet har et spesielt ansvar for at reglene om personvern følges. Alle kommuner har et personvernombud.

Som innbygger i kommunen skal du føle deg trygg på at dine personopplysninger beskyttes og at kommunen følger regelverket.

Personvernombudet er en ressurs og rådgiver for kommunen og et kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger.

Personvernombudets oppgaver er blant annet å:

  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følger reglene om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderinger og konsekvensanalyser
  • samarbeide med Datatilsynet.

For Karmøy kommune

Personvernombudet (PVO) skal gi råd om hvordan Karmøy kommune best mulig kan ivareta personverninteressene.

PVO vil være kontaktpunktet for deg som har personopplysninger som blir behandlet av Karmøy kommune.

Karmøy kommunes personvernombud
Navn: Gisle Stødle
Telefon: 52 74 31 34
e-post: gisle.stodle@haugesund.kommune.no

Kriterier

Kommunen er en offentlig myndighet og skal derfor ha et personvernombud.

Søknadsveiledning

Henvendelser til vårt personvernombud
Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til personvernombudet må dreie seg om kommunens behandling av dine personopplysninger eller behandling av personopplysninger generelt. Du kan for eksempel spørre oss om dine rettigheter eller om innsyn i egne personopplysninger.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se Personvernforordningen artikkel 37, 38 og 39.