Jegerprøven

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven.

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

For Karmøy kommune

Kriterier

Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Partnere

Studieorganisasjoner, vanligvis Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag

Søknadsveiledning

Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Ta kontakt med kommunen din for å melde på kurs.

Søknadsbehandling

Kommunen sender eksamensbesvarelsene til Jegerregisteret. Når du har fullført det obligatoriske kurset og bestått skriftlig eksamen, skriver kommunen ut bevis for at jegerprøven er avlagt.

Søknadsklage

Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen, og betale eksamensavgift for hvert forsøk.

Lover

Kommunen har myndighet til å gjennomføre jegerprøveeksamen. Se spesielt 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 10.