Hjemmekompostering av matavfall

Ønsker du å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen.

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.

For Karmøy kommune

I Karmøy kommune finnes ikke Grønn hverdag. I stedet kan en ta kontakt med Miljøgilli for mye god kunnskap.

De kan kontaktes på mail turid@hkv.no og på telefon 92 69 39 97

Ellers kan en lese om matavfall og kompostkurs når det er aktuelt på våre nettsider

Partnere

Det lokale avfallsselskapet, Grønn hverdag og det lokale hagelaget