Helsefremmende hjemmebesøk

Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til friske hjemmeboende eldre som ikke har andre tjenester fra kommunen. Målet med besøket er at eldre skal leve et godt og selvstendig liv.

Hjemmebesøkene gjøres individuelt og består gjerne av en samtale om

  • hva slags informasjon du trenger
  • hva slags kommunikasjon du ønsker
  • tips og råd for å opprettholde god helse
  • trygghet og sikkerhet i hjemmet
  • eventuell behov for hjelp.

For Karmøy kommune

Karmøy kommune har ikke en ordning med denne typen hjemmebesøk.

Kriterier

Kommunen velger selv hvilke aldersgrupper som skal få tilbud om hjemmebesøk.

Søknadsveiledning


Du finner informasjon om tilbudet på kommunens hjemmesider, eller hos senioresentret og frivillighetssentralen.

Søknadsbehandling

Kommunene skal ha oversikt over befolkningens helsesituasjon, og de skal velge gode strategier for å jobbe mer forebyggende og helsefremmende.

Lover

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. De kommunene som tilbyr tjenesten, kan bruke lovgrunnlaget i
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-3, § 4-1.
Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
Folkehelseloven § 5.