Grunnskoleopplæring – retten til gratis opplæring

All offentlig opplæring i grunnskolen er gratis.

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foresatte dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Statsforvalteren, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

Kriterier


Partnere


Lover

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringsloven § 2-15.