Farlig avfall

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, men leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet. 

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

 • Rengjøringsmiddel
 • Maling
 • Lim
 • Lakk
 • Sprayboks
 • Lysstoffrør
 • Løsemiddel
 • Bilpleiemiddel
 • Bilolje
 • Båtpleiemiddel
 • Skismøring med fluor/fluorkarboner
 • Skirens
 • Bekjempningsmiddel
 • Neglelakk
 • Neglelakkfjerner

Kriterier

Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 1000 kg farlig avfall per år per husholdning eller virksomhet.. 

Partnere


Søknadsveiledning

Ha en fast plass til avfallet fram til du skal levere det.

Behold originalemballasjen, hvis det er mulig.

Finn nærmeste mottak innenfor kommunen.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste, se avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer hvilke avfallstyper som er farlig avfall.