Eiendomsskatt – klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Du kan klage over skattetaksten, som er den verdien huset/eiendommen er satt til.

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Søknadsveiledning

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Søknadsbehandling

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).

Lover

Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3