Eiendomsskatt – betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt, men det skal foreligge særlige grunner for å få det.

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Søknadsbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Lover

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 25.