Behandlingsreise til utlandet

Har du kroniske eller andre sykdommer som bedres ved opphold i annet klima enn det norske, kan du spørre lege om behandlingsreise til utlandet.

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge. De fleste behandlingene skjer i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyene.

Kriterier

Du må ikke lide av andre alvorlige sykdommer som for eksempel

  • angina pectoris / nylig hatt hjerteinfarkt
  • hjertesvikt
  • ubehandlet høyt blodtrykk
  • kreftsykdom (det skal gå tre år etter avsluttet behandling)
  • alvorlige psykiske lidelser

Legen vil kunne gi deg flere opplysninger om hvilke sykdommer som kan hindre deg i å reise. Alle som søker må i utgangspunktet være selvhjulpne.

Partnere

Rikshospitalet Helseforetakene

Søknadsveiledning


Søknadsmerknader


Søknadsskjema


Søknadsvedlegg

Epikrise fra revmatolog (ikke eldre enn fem år) og andre viktige opplysninger som kan være av betydning

Søknadsmottaker

Skjemaene sendes samlet til

Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for Behandlingsreiser
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Søknadsbehandling

Søknaden blir medisinsk vurdert av en lege i Behandlingsreiser.

Søknadsklage

Det er ingen klagemulighet, men du kan sende inn tilleggsopplysninger som kan endre prioriteringen.

Lover

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.