Tiltak for næringslivet

Det er tøffe tider for lokalt næringsliv på Karmøy. Karmøy kommune arbeider nå med en lokal tiltakspakke i et forsøk på å avhjelpe situasjonen. Mange bedriftseiere har spørsmål om de kan få hjelp av nasjonale og regionale støtteordninger . Nå er det viktig å dele kunnskap om de ordningene som eksisterer og hvem som kan få hjelp av dem.

– Ta kontakt så vil vi svare ut spørsmål så godt det lar seg gjøre, sier næringssjef Per Velde i Karmøy kommune. Han sier at det fortsatt er en del uavklart som følge av pandemien, men både han og Karmøy Næringsråd følger situasjonen tett. I arbeidet med en lokal tiltakspakke er målet blant annet å stille fondsmidler disponible for bedrifter som etterhvert kan få utfordringer med tilstrekkelig egenkapital.

Her kan du høre intervju med Per Velde og leder i Karmøy Næringsråd, Thor Otto Lohne:

Venter du på at fakturaen du har sendt til Karmøy kommune skal bli betalt? Har du det trangt økonomisk akkurat nå så ring regnskapskontoret i Karmøy via telefon 52 85 75 10. Da betaler Karmøy kommune fakturaen fra din bedrift raskt og før frist. Næringssjefen i Karmøy når du via: per.velde@karmoy.kommune.no eller via servicetorget på telefon 52 85 75 10 Du får også gratis rådgiving i Næringshagen, les mer og ta kontakt via: https://www.rrs.no

Næringshagen Rogaland Ressurssenter dekker området Ytre Haugalandet (Karmøy, Tysvær, Haugesund, Utsira, Sveio og Bokn). Daglig leder er Anne Kristin Helgeland, epost: anne.helgeland@rrs.no / tlf. 456 14 565.

Tidslinje for regjeringens tiltak finner du her : https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/tidslinje-koronaviruset/id2692402/

NHOs sider er også nyttige for deg som bedriftsleder: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/