Tilskuddsordninger innen kultur, idrett og friluftsliv med frist 1. mars

Gjennom økonomiske støtteordninger innen kultur, idrett og friluftsliv ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til skaperglede. Dette fører til at kommunens befolkning opplever Karmøy en god kommune å bo og leve i.

Følgende tilskudd har søknadsfrist 1. mars:

Informasjon om tilskuddsordningene