Kjøp av tilleggsareal

Kjøp av tilleggsareal

Dette skjemaet bruker du om du vil kjøpe tilleggsareal for bolig eller næringsareal. Ha tilgjengelig både ditt eget gards- og bruksnummer, og nummeret til arealet du vil kjøpe, før du begynner å fylle ut skjema
  • Velg "Bolig" eller "Næring"
  • Er du usikker på hvilket gards- og bruksnummer arealet har? Undersøk på www.fonnakart.no. Her kan du og undersøke om arealet er regulert til bolig eller næring. Karmøy kommune selger ikke LNFR-arealer som tillegg til bolig/næring.
  • Ved å informere om adresse er det lettere for kommunen å finne din eiendom.
  • Kjøper må legge ved kart med skisse som beskriver ønsket areal
    Dra og slipp filer her, eller