Tilgjengelighetserklæring

Alle skal kunne bruke offentlige tjenester, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Det er det som ligger i begrepet “universelt utformet”. Det stilles blant annet strenge krav at alle skal kunne nyttiggjøre seg innholdet på kommunens nettsider

For at alle skal kunne se i hvilken grad kommunen oppfyller krav til universell utforming på sine digitale flater, skal det utarbeides en tilgjengelighetserklæring. Det kan bli snakk om flere tilgjengelighetserklæringer ettersom avhengig av digitale løsninger kommunen har tatt ibruk.

Her kan du lese alle Karmøy kommunes tilgjengelighetserklæringer til enhver tid. De publiseres på nettsida til Tilsynet for universell utforming av ikt også kalt uutilsynet.

Her kan du lese om hvilke krav som stilles for at kommunens nettløsninger skal være universelt utformet. Det kalles WCAG-standarden.

Universell tilgjengelighet stiller krav til kommunen selv. Men det ansvarliggjør også kommunens leverandører, ettersom kommunen også må svare for nettløsninger som er levert av eksterne firmaer. Derfor vil kommunen i framtida stille krav til både universell utforming og tilgjengelighetserklæringer fra sine leverandører.

Hva kreves av kommunens leverandører?

Ønsker din bedrift å levere en IKT-løsning til Karmøy kommune? Da må du ta alle typer brukere på alvor og derfor ha kontinuerlig fokus på universell utforming.

Universell utforming er lovpålagt, og 47 spesifikke krav må følges for at en app eller nettside kan defineres som universelt utformet. Alle IKT-løsninger som er rettet mot innbyggerne i Karmøy kommune må følge disse kravene.

Konkrete krav kan variere noe fra anskaffelse til anskaffelse, og vil framgå av konkurransedokumentene. Minimumskravene vil alltid være at Forskrift for universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT) løsninger skal være oppfylt. Dette innebærer at om løsningen du tilbyr ikke støtter disse kravene risikerer du at tilbudet ditt ikke blir vurdert.

Hvem har nytte av universell utforming

Det riktige svaret på spørsmålet er “alle”. Universelt utformede nettsider bidrar til at de blir lettere tilgjengelige for alle.

Men for noen er det viktigere enn andre. Det gjelder særlig innbyggere med spesielle utfordringer, så som

  • nedsatt hørsel
  • nedsatt syn
  • dysleksi
  • nedsatt motorikk og fingerfølsomhet
  • kognitive vansker

Det antas at hver 5. av oss befinner seg i en eller flere av disse kategoriene. Det viser tydelig nødvendigheten av tilrettelegging for at alle skal ha lik nytte av den informasjonen og de digitale løsningene som tilbys.