Gir tilbud om nettbasert psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp har hatt stor etterspørsel og har mange henvendelser hver måned. Karmøy kommune har i flere år hatt tilbudet Rask psykisk helsehjelp, som i dag omfatter mestringskurs, nettbasert assistert selvhjelp og individuelle samtaler. Metoden baserer seg på kognitiv atferdsterapi.

I mai 2019 ble nettbasert assistert selvhjelp innført som et av Rask psykisk helsehjelp sine tilbud. Dette internettverktøyet, som tilbyr flere ulike mestringsprogram, brukes parallelt med korte veiledningssamtaler med kvalifisert behandler per telefon. Verktøyet inneholder engasjerende faginnhold, video, øvelser og oppgaver. Det som trengs for å komme i gang er internettilgang og litt egeninnsats. De faglige og nyttige metodene hjelper mange til å få det bedre i hverdagen.

De ulike mestringsprogrammene i Assistert selvhjelp som tilbys er: Mestring av angst, depresjon, søvnvansker, stress og belastning, bekymring, mestring av å få bedre selvfølelse, perfeksjonisme og eksponering. Lenke til kursene.

Har nettbasert behandling av psykiske plager god effekt?

Karmøy kommune skal delta i et pilotprosjekt som vil kartlegge effekten av nettbasert assistert selvhjelp ved angst, depresjon eller stress/ belastningsproblematikk. Prosjektet er i regi av Helsedirektoratet.

Prosjektet skal vare i to år. Kommunen vil bidra med innsamling av data som i hovedsak er integrert i de ulike programmene til Assistert selvhjelp. Datainnsamlingen vil bestå av korte spørsmål som brukerne inviteres til å fylle ut både før, under og etter behandlingen.