Tilbud om oppfølging for berørte etter masseskytingen i Oslo

Masseskytingen i Oslo berører mange. Trenger du noen å snakke med, har Karmøy kommune ulike tilbud som kan hjelpe i en vanskelig situasjon.

Både voksne og barn kan få en reaksjon etter traumatiske unormale hendelser og vi reagerer på ulike måter. Det er viktig at en søker hjelp om det er behov for det.

I Karmøy kommune har vi flere hjelpetilbud:

Generelle råd for å bevare god psykisk helse

  • Oppretthold normal døgnrytme: Søvn, mat, aktiviteter og andre faste rutiner
  • Vær fysisk aktiv og vær ute hver dag, om du kan
  • Gjør ting som vanligvis interesserer deg
  • Begrens tiden du følger med på nyheter; å oppdatere seg på nyheter kan føre til økt stress og uro. Søk informasjon fra pålitelige kilder.
  • Hold kontakt med andre, ta initiativ til å treffe noen venner
  • Vær raus med deg selv og andre

Hvordan trygge barn og unge

Barn kan føle seg utrygge, selv om de ikke er direkte berørt.
Se 5 råd for hvordan trygge barn etter masseskytingen i Oslo (NKVTS)

Trenger du noen å snakke med?

Oversikt over hjelpetelefoner og chattetjenester (helsenorge.no)

Ved behov for øyeblikkelig hjelp; kontakt fastlege på dagtid, eller legevakt 116117.

Ring 113 om det er fare for liv og helse.