Tid for influensavaksine

Smittevernlege Martin Eikrem i Karmøy oppfordrer flest mulig til å vaksinere seg, og har nå startet en kampanje.

Fastlegekontorene tilbyr vaksinering. Du trenger ikke egen time for dette.

Kommunen arrangerer kulturkveld med influensavaksine på Solstein 11. november. Dette er spesielt rettet inn mot personer over 65 år, men alle er velkommen.

Disse anbefales spesielt å vaksinere seg mot influensa:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte-og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom

Hvorfor vaksinere seg?

Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. I Karmøy tilhører ca 10 000 personer en risikogruppe.

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død. Influensavaksinen beskytter mot alvorlig forløp, sykehusinnleggelse og død som følge av influensa.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for alvorlig forløp hos mor enn hos ikke-gravide, samt noe økt risiko for dødfødsel. Vaksinasjon av mor under graviditeten gir barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.


Hva beskytter vaksinen mot?

Vaksine mot sesonginfluensa beskytter mot flere ulike typer influensavirus. Vaksinen beskytter ikke mot andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, tørrhoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.


Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot sesonginfluensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid.


Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt lett feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

Folkehelseinstituttets anbefaling om influensavaksine